Pogoji prijave

POGOJI PRIJAVE

Na tečaj Bushmans se lahko prijavite z izpolnitvijo obrazca Prijava ali preko e-naslova info at-no-spam bushmans dot-no-spam si ali pokličete kar po telefonu +386 40 190 524. S prijavo sprejmete splošna določila splošnih pogojev in navodil Podjetja Bushmans (Autonomo). S tem sprejmete s podjetjem Bushmans pogodbeno razmerje, ki je obvezujoče glede na splošne pogoje in navodila podjetja Bushmans in vas vodimo kot prijavljenega.  Pogoji prijave se sprejmejo s poslano letalsko vozovnico na e-mail naslov: info at-no-spam bushmans dot-no-spam si ali preko izpolnitve prijave na spletni strani www.bushmans.si. Pogoji prijave so javno vidni na spletni strani www.bushmans.si.

POGOJI PRIJAVE IN PLAČILO

Na tečaj se prijavite najmanj 7 dni pred njegovim pričetkom. Ob izpolnjeni prijavi ali poslanem e-mailu na info at-no-spam bushmans dot-no-spam si (s pripeto letalsko vozovnico). Lahko pa tudi vplačate akontacijo v vrednosti 50% od celotnega zneska izbranega tečaja in/ali paketov  na TRR št. ES42 2100 4545 3922 0020 1013 (SWIFT koda: CAIXESBBXXX)  s tem se zagotavlja rezervacija mesta. Preostali del zneska tečaja lahko poravnate prvi dan izvajanja tečaja. Akontacija je prenosljiva in jo lahko prenesete na katerikoli drug razpisani termin tečaja ali/in paketa Bushmans v roku enega leta od datuma prijave. V primeru odpovedi tečaja, se akontacija zadrži, velja pa prenosljivost ali prenos na drugo osebo, ki se lahko udeleži kateregakoli tečaja v razpisanih terminih v roku enega leta od vplačane akontacije. Preostalo plačilo paketa izvedete po navodilih drugih združb, ki so navedene v paketu.

ODPOVED

V primeru odpovedi prijave se podpiše dokument, ki potrjuje, da se odpovedujete tečaju. To se stori, če se tečajnik ne more ali ne želi udeležiti tečaja. Odpoved je prijavljeni dolžan sporočiti v roku 14 dni pred pričetkom tečaja pisno na e-naslov info at-no-spam bushmans dot-no-spam si. Poslali mu bomo dokument, ki ga potrdi in podpiše, da se odpoveduje tečaju, na katerega je prijavljen. V tem primeru se akontacija zadrži in se lahko prenese na drugo osebo ali na drug termin tečaja v roku enega leta. Če se v tem času akontacije ne izkoristi oziroma nihče drug ne prijavi, podjetje Bushmans zadrži vplačan znesek akontacije.

Če tečajnik ne sporoči odpovedi pisno v 14 dneh pred pričetkom tečaja, ali se ga ne udeleži ali pa ga odpove med izvajanjem, ga organizator lahko bremeni za celotno vrednost  tečaja in/ali paketa.  V primeru odpovedi tečaja med samim izvajanjem tečaja zaradi zdravstvenih razlogov, se tečajniku ne povrne denar, ampak se prenese preostali znesek vplačanega denarja na naslednji termin tečaja ali drugo osebo. Za odpoved tečaja zaradi vremena, podjetje Bushmans ne odgovarja.

V primeru prepozne odpovedi se mora podjetju Bushmans (Autonomo Ziva Trajbaric) povrniti celoten znesek paketa ali/in tečaja na TRR št.:

Ziva Trajbaric

IBAN ES42 2100 4545 3922 0020 1013

SWIFT: CAIXESBBXXX

Če se tega zneska ne povrne do časa končanega tečaja ali/in paketa se zaračunajo zamudne obresti do izterjatve.

PRENOS ALI SPREMEMBA AKONTACIJE/REZERVACIJE

Vplačano akontacijo in rezervacijo se lahko prenese na drugega tečajnika lahko vse do dneva pričetka tečaja ali paketa. Vse nastale stroške, ki bi pri tem nastali, nosi tečajnik.

ZAVAROVANJE IN DRUGI OBJEKTI

Za kategorizacijo namestitvenih objektov, ki so navedeni v  Bushmans paketih, ne odgovarjamo, saj ti niso v lasti in upravljanju podjetja Bushmans. Tečajnik mora imeti na tečaju, na katerega je prijavljen, veljavno zdravstevno zavarovanje z asistenco v tujini. Če tega nima, se tečaja ne more udeležiti. Tečajnik se tečaja udeleži na lastno odgovornost. Za poškodbe in nezgode med tečajem podjetje Bushmans ne odgovarja. V primeru poškodbe si tečajnik sam krije stroške zdravljenja.
 

PODATKI ZA NAKAZILO IN PRIJAVA

Ziva Trajbaric

IBAN: ES42 2100 4545 3922 0020 1013

BIC/CODIGO SWIFT:  CAIXESBBXXX

 

Av. Jose Rodriguez Curbelo 2

35629 Tarajalejo

Tuineje, Canary islands

Spain

© 2019 Bushmans. Vse pravice pridržane.
Sledite nam